Meeting Minutes – 2016

January 2016

Regular Meeting: Monday, January 11, 2016
Regular Meeting: Monday, January 25, 2016

February 2016

Regular Meeting: Monday, February 8, 2016
Disciplinary Hearing 1: Tuesday, February 17, 2016
Disciplinary Hearing 2: Tuesday, February 17, 2016
Regular Meeting: Monday, February 22, 2016
Disciplinary Hearing 1: Wednesday, February 24, 2016
Disciplinary Hearing 2: Wednesday, February 24, 2016

March 2016

Regular Meeting: Monday, March 14, 2016
Regular Meeting: Monday, March 28, 2016

April 2016

Regular Meeting: Monday, April 11, 2016
Regular Meeting: Monday, April 25, 2016

May 2016

Regular Meeting: Monday, May 9, 2016
Regular Meeting: Monday, May 23, 2016

June 2016

Regular Meeting: Monday, June 13, 2016
Regular Meeting: Monday, June 27, 2016

July 2016

Regular Meeting: Monday, July 25, 2016

August 2016

Regular Meeting: Monday, August 8, 2016
Regular Meeting: Monday, August 22, 2016

September 2016

Regular Meeting: Monday, September 12, 2016
Regular Meeting: Monday, September 26, 2016

October 2016

Disciplinary Hearing: Monday, October 10, 2016
Regular Meeting: Monday, October 10, 2016
Regular Meeting: Monday, October 24, 2016

November 2016

Regular Meeting: Monday, November 14, 2016
Regular Meeting: Tuesday, November 29, 2016

December 2016

Reorganizational Meeting: Monday, December 5, 2016